Cloud Sweden i Almedalen!

Under måndagen den 30 juni kommer Inger Gran, Cloud Sweden att delta i två seminarier.
Om du är på plast i Visby är du varmt välkommen!
Det första handlar om Molntjänster och känsliga personuppgifter och börjar 13.30.
Direkt därefter kommer vi att diskutera hur det är med Integritet i skolan om vi använder gratistjänster.

Annonser

Cloud Sweden på IPExpo 9 -10 maj 2012

Under mässans två dagar kommer du att få möjlighet att träffa många av oss från våra olika arbetsgrupper – Affärs-/verksamhetsnytta, Juridik, Säkerhet, Infrastruktur och Integration. Vi kommer att finnas på scenen vid lunchtid bägge dagarna och ha ett flertal olika workshops i mindre rum. Mer information kommer löpande.

Cloud Sweden frukost och kväll!

Nu rullar vi ut frukostmöten och seminarier för alla som vill veta mer om molntjänster utifrån de olika perspektiven som fokusgrupperna representerar. Först ut är ett frukostmöte den 22 september med fokus på Affärs-/verksamhetsnytta. Mikael Carlsson håller i seminariet, han är både koordinator för fokusgruppen och 1:e talesperson i ämnet.
Seminariet därefter kommer att handla om Säkerhetsutmaningar i molnet. Läs mer och anmäl dig här.

Juridisk checklista för köp av molntjänster

Cloud Swedens arbetsgrup Juridik har nu lanserat version 1.0 av sin checklista som går igenom de rättsliga frågorna vid en flytt till molntjänster. Syftet är att dokumentet ska ge användare/kunder grundläggande insikter om de rättsliga frågeställningar som aktualiseras i samband med användning av molntjänster. Särskilt fokus riktas mot frågor som bör uppmärksammas i samband med granskningen av molntjänstleverantörernas avtalsvillkor och i samband med upprättandet av kundanpassade molntjänstavtal.

Effektiva strategier (del 1)

Cloud Swedens otroligt duktiga arbetsgrupper har samtliga levererat material som är ovärderligt utifrån ett beställarperspektiv. Frågor om strategisk/operativ/taktisk säkerhet, tillgänglighet, SLA-nivåer, nyttokalkyler och juridik serveras och utgör en säker grund att stå på, långt ifrån FUD (Fear, Uncertainty and Doubt). Inom Cloud Sweden har ledningsgruppen nu bestämt att paketera materialet till Workshops, Kurser, Seminarier och andra former av möten för att ytterligare stärka beställaren i sin roll. Genom att driva den mognaden kommer branschen att få en mogen kund som kravställer och på så sätt driver dem framåt i sin utveckling. En positiv slinga, således. Mer om detta arbete kommer fortlöpande att rapporteras här och på LinkedIn.

Effektiva strategier – vad är det?

Det här inlägget är det första i en serie (jag vet inte om hur många i dagsläget) inlägg som beskriver de effektiva strategier som hittills har utkristalliserats på resan. Nu har jag (Predrag) haft förmånen att under mer än ett år arbeta med otroligt smarta människor kring effektiva molnstrategier. Engagemangen har kännetecknats, och fortsätter att kännetecknas, av en härlig mångfald:

 • Arbetet inom Cloud Sweden med all den härliga energi och positiva anda
 • Moderator på konferenser, event eller debatter
 • Föreläsare på konferenser
 • Inspiratör hos företag
 • Workshopledare för att sätta igång tankar och/eller strategiskt arbete
 • Krönikör på flera håll i världen
 • Skribent på Bonnier Business Publishing ”IT Managementhandboken”
Under den fantastiska resan har frågeställningarna sakta skiftat från ”vad är det här?” och ”molnet är så osäkert så det är väl inget för oss?” till ”hur får jag maximal nytta?” och ”vilka risker behöver jag undvika?”. Personligen har jag försökt att förbereda alla mina workshops genom att skapa en bild över vilka frågorna är, vilka personer som driver vad, vilket utfall de önskar och därifrån försökt driva fram någon form av handlingsagenda. Jag har använt mig av en enkel, men otroligt effektiv, modell som heter 7P och utvecklades av James Macanufo:
Genom att noggrant kartlägga kärnfrågorna och vilka konfliktområden som eventuellt finns går det att arbeta konstruktivt med det som verkligen är viktigt, istället för att slarvigt hantera alla frågor inom ”molnet”.
Vad lägger ni krut på?
Istället för att kategoriskt förklar molnen som osäkra och döda diskussionerna eller höja molnen till skyarna (konstig meningsuppbyggnad, men ändå) handlar varje specifik organisations frågor om något som är unikt för dem och väldigt avgränsat i förhållande till hela molnparadigmet. Ett effektivt sätt att identifiera brännpunkterna är att låta gruppen identifiera vad som är superhett genom att be dem rösta i rangordning. Baserat på popularitet kan man sen göra en ranking av de heta frågorna i termer av vilken inverkan de får och vilka de faktiska riskerna är (säkerhetsmässigt, regulatoriskt, legalt, verksamhetsmässig).
Idealiskt har en SWOT-analys gjorts mot vilken sakfrågorna kopplas för att skapa sig en sann bild över situationen. Min egen lilla ritning visar på vad man vill åstadkomma.
Del 1 har visat på vikten av att ta ner detaljfrågorna och bli specifik, innan man sätter igång att bedöma värdet av en molnsatsning (eller inte). Del 2 kommer att gå igenom en Strategisafari och hur den ser ut.

4 sanningar om molnet

Hajpen är sedan länge förbi och förståelsen för begreppet molnet börjar sakta smälta in. Nu märker jag ett ökat intresse från helt andra verksamhetsroller än tidigare. För att enkelt summera mina övergripande förklaringar följer nu 4 ”sanningar” om molnet:

 1. Molnet är en evolution som kombinerar servicebyrå/time-sharing, ASP/web hosting, outsourcing och webbtjänster/SOA. Dessutom tillkommer full elasticitet och självbetjäning.
 2. Molnet handlar om konsumtion av tjänster och inte om teknikval.
 3. De affärsvärden som finns i molnet är av strategisk karaktär, ekonomiska konsumtionsmodeller och arkitekturellt värde.
 4. Riskerna i molnet är inte alla möjliga risker som eventuellt kan finnas i hela molnet. Riskerna är specifika och beroende av:
  • Applikation/funktion/tjänst som du ska använda
  • I vilken miljö den ska levereras
  • Vem som ska leverera
Svårare än så här är det aldrig då man inleder resan.

Affärsnyttan i molnet definierad

Arbetsgruppen Affärsnytta har under en lång och intensiv period arbetat med att mejsla fram vilka nyttoeffekter molnet medför. Gruppen har fokuserat på en kritisk och nykter granskning av:

 • Drivkrafter bakom molntjänster
 • Affärsrisker med molntjänster
Utifrån det arbetet har teamet utarbetat ett antal rekommendationer. Som ett appendix finns även en kort beskrivning av skillnaderna mellan outsourcing och molntjänster.
Du hittar dokumentet på Cloud Swedens gruppyta på LinkedIn.

Presentationerna från Cloud Swedens autentiseringsseminarium finns här

Magnus Lindkvists presentation hittar du genom att klicka på bilden nedan.

 

Oscar Edholms presentation hittar du genom att klicka på bilden nedan.

 

Göran Melvås presentation hittar du genom att klicka på bilden nedan.

 

Anders Rundgrens presentation hittar du genom att klicka på bilden nedan.

Cloud Swedens autentiseringsseminarium sprängde rummet

Den andra dagen av easyFairs (17 mars 2011) arrangerade Cloud Swedens Säkerhetsgrupp ett seminarium om autentisering i molnet. Anmälningsläget var lågt 6 dagar innan, bara 11 anmälda. Vi kunde glädjande konstatera att rummet överfylldes och till slut fick vi ta ett betydligt större rum i anspråk. Seminariet öppnades av Ulf Berglund som kort gick igenom hålltiderna. Förste presentatör var Magnus Lindkvist (Microsoft) som berättade om olika molnformationer och vitt skilda förutsättningar. Minnesvärd bild är den om riddarna som säger ”NI”. Oscar Edholm (tidigare CIO på Schibsted Media Group) berättade om övergången till Google Apps och utmaningar/möjligheter. Efter kaffet bjöd Göran Melvås (Cortego) på en teknikdykning i identifiering, autentisering och behörighetshantering. Göran menar på att molnanvändare är mer otrogna än andra (byter leverantör ofta) och att de är teknikbigamister (har många samtidiga leverantörsförbindelser). Anders Rundgren (Primekey) avslutade med att berätta lite om en möjlig nära framtid för autentisering. Håll utkik efter Secure Key Store.

Den avslutande rundabordsdiskussionen var mycket fruktsam och dialogen var god ända fram till mässans stängning. Ett embryo till en ny formering av Säkerhetsgruppens arbete kunde skönjas.

Karl Mårten Karlssons rygg, Lars Magnusson, Magnus Lindkvist, Ulf Berglund och Oscar Edholm i profil samtalar efter första autentiseringspasset.

 

Göran Melvås förbereder sig. Alla titlar/certifikat rymdes inte på introbilden.

 

Anders Rundgren siar om framtiden, som kommer inom två år.