Kontakt

Sverige är ett ganska litet land i en allt större och mer globaliserad värld. Vad är det vi kan göra för att öka vår konkurrenskraft? Först och främst är det viktigt att inse att var och en inte ensamt kan uträtta några stordåd. Om Sverige ska lyckas måste alla- det vill säga medborgare, företag och ideella organisationer, kommuner, regioner, landsting och statliga myndigheter ta ansvar. Först när man arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål kan vi komma någonvart.
För att få en ordentlig kraft behöver vi skrota alla gränser och revir och säga ’vi ska göra det hör gemensamt för Sverige, för att bevara vår välfärd och för att vi ska kunna leva ett gott liv’. Lösningen är ett övergripande gemensamt mål som är större än vad var och en är för sig.

Vill du veta mer om vårt arbete, anlita oss som föreläsare eller vill vara med och bidra. Kontakta Inger Gran eller mobil 0707 822200.

Annonser