Publicerade dokument

Cloud Swedens olika arbetsgrupper har tagit fram ett antal dokument som kan vara till hjälp vid införandet av molntjänster. Materialet adresserar såväl tekniska, juridska, affärsmässiga som säkerhetsmässiga aspekter och har validerats via en peer-review process.

Affärsnytta

Ladda ner ..>

Säkerhet


BYOD-Mer policy än teknik  Publ. 131121
Cloud Sweden Säkerhet-DigitaltBevarandev1.1.2_Svenska_FINAL_1
Cloud_Sweden_Security-DigitalPreservation_v1.1.1_English_finalAutentisering i molnet Göran Melvås
Juridik

Ladda ner ..>

Skatteaspekter vid flytten till molnet Publ. 131121

English versions. Legal issues when moving to the cloud

Kommentarer till IT & Telekomföretagens Cloud Computing version 2010 Publ. 130526

NOTERA!
IT & Telekomföretagen har under senhösten 2014 kommit ut med en ny version av allmänna bestämmelser för molnet med en SLA-bilaga.

Dessa kan sägas träda istället för Cloud Computing version 2010 och består numera av två dokument (tidigare tre) dessa är benämnda

Allmänna bestämmelser Molntjänster version 2014 och Villkor Servicenivåer för Molntjänster (SLA-bilaga – Molntjänster).

Cloud Swedens juridikgrupp bedömer att inte vare sig version 2010 eller version 2014 används av marknaden i någon större omfattning.
Gruppen avvaktar därför tillsvidare med att presentera några mer detaljerade tilläggskommentarer till den senare versionen

Molnet i offentlig sektor Publ. 130626

Juridisk_checklista_för_molnavtal_version_10-2

Infrastruktur

Ladda ner ..>

Integration
Ladda ner ..>

Allt material är fritt att använda enligt Creative Commons CC BY-SA 3.0

Annonser