Debattinlägg i Dagens Industri

I dagens DI gör Cloud Swedens ledningsgrupp ett inlägg som speglar vår vision och ambition med vårt arbete. Cloud Sweden står för tydlig vision för svenskt ledarskap. Engagemanget i Cloud Sweden är enormt i både ledningsgruppen och någon av de sex arbetsgrupperna. Cloud Sweden är en tvärdisciplinär och tvärpolitisk organisation. Vi arbetar efter en tydlig Code of Conduct där vi verkar för Sveriges verksamheters och privatpersoners bästa.

Nu följer hela debattinlägget som återfinns på sidan 4 i DI Debatt 2010-06-11

Ge Sverige chansen att plocka ned alla miljarder ur it-molnet

IT-jättarnas omställning till molntjänster är lika omvälvande som övergången från ånga till elektricitet. Sverige behöver omedelbart skaffa sig en offensiv strategi för att muta in framtidens basindustri, värd tiotusentals miljarder kronor; skriver ledningsgruppen för Cloud Sweden.

Det globala värdet för de superdatacentrum som byggs för att erbjuda framtidens it-leverans via molnet beräknas till 26 000 miljarder kronor. Kanada och Sydkorea har redan tagit fram en strategi för att muta in framtidens basindustri.

Cloud Sweden vill uppmana regeringen att utforma en molnstrategi som gör Sverige världsledande.

Informationstekniken (IT) har varit ett viktigt stöd för alla verksamheter under många decennier. Under senare år har IT även kommit att starkt prägla privatpersoners vardag. Stora delar av vårt samhälle är beroende av fungerande och effektivt IT-stöd för att överhuvudtaget fungera. Internet gör vårt samhälle mer globalt.

It-branschens giganter har de senaste åren börjat en teknisk omställning mot det som definieras som molnet. Grundidén är att distribuera it-kraft som tjänster över Internet.

Företag i Sverige köper redan idag molntjänster för 3,9 miljarder kronor. Molntjänsterna består till 85% av mjukvara och till 15 % av plattformar.

Tillväxten är dramatisk, 2012 beräknas svenska verksamheter köpa molntjänster för 6,6 miljarder – en tillväxt på 69 procent enligt marknadsanalysföretaget Radar Groups svenska analyser.

Det är ett gigantiskt skifte vi står inför, lika omvälvande som när elektriciteten ersatte ångan i industrierna vid 1800-talets slut. En ny basindustri håller på att utvecklas och många länder gör stora investeringar.

Kanada presenterade sin strategi i oktober 2009:

 • 8 miljarder kronor under en 5-årsperiod till en grön fond för stimulering av förnyelsebara energikällor (Grön IT)
 • 4 miljarder kronor under två år för infrastrukturprojekt i små orter
 • 6 miljarder kronor för forskningsinfrastruktur inom området
 • 2 miljarder kronor under två år för att bygga ut bredband till små orter
 • 4 miljarder kronor för att stimulera högre användning av digitala patientjournaler

Japan lanserade nu i juni 2010 en strategi för att öka sin marknadsandel av superdatacenter som betjänar molnet. Rent konkret kommer Japans regering att:

 • Bjuda in globala aktörer som Google, Microsoft och Amazon att etablera superdatacentra i områden med god kraftförsörjning.
 • Skapa en fond för att subventionera eltarifferna.
 • Stimulera kapitalinvesteringar till en framväxande industri i berörda områden.

Japans regering räknar med att ta hem investeringar på mer än 156 miljarder kronor de närmaste 5 åren.

Sverige har alla förutsättningar i form av välutbildade människor, goda klimatförutsättningar och erfarenhet av entreprenörskap på Internet. Dessutom är vi på en geografiskt säkrare mark än, exempelvis Japan. Det som saknas är en högre ambition.

Regeringen bör snarast formulera en offensiv tillväxtstrategi för it-molnet och etablera Sverige som Europas nav för nya investeringar i superdatacentrum för utomeuropeiska leverantörers tjänster.

 1. Superdatacentrumen är en blivande basindustri. De behöver eltariffer likvärdiga den traditionella industrin för snabb etablering.
 2. Skapa ett utvecklingsforum däe energi-, teknik-, logistik- och universitetssektorn fokuserar på driften av superdatacentrum.
 3. Inrätta funktioner hos myndigheterna för tillväxt och innovation med fokus på superdatacentren och global affärsutveckling.

Så kan vi skapa basen för jättarnas etableringar i Sverige och ta igen det vi missade vid Googles etablering i Finland. Låt oss fånga upp alla tiotusentals miljarder kronor ur molnen.

Ledningsgruppen för Cloud Sweden

Daniel Akenine, Ordförande Sveriges IT-arkitekter

Ulf Berglund, Ägare U&I Security Group

Anders Brännfors, Säljchef Cortego

Inger Gran, CEO Dataföreningen Stockholm

Staffan Hagnell, Forskningschef .SE

Per Hägerö, CTO Portwise

John Lindström, Forskare Luleå Tekniska Universitet

Göran Lustig, Styrelseordförande Cortego

Cecilia Magnusson Sjöberg, Professor Juridiska Fakulteten Stockholms Universitet

Predrag Mitrovic, Ägare MyNethouse

Jesper Tohmo, Teknikchef Nordic Edge

Eliza Roszkowska Öberg, Riksdagsledamot (M)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s